logo2

Analýza vlasov

Hlavnou úlohou analýzy prvkov z vlasov je určenie metabolistického typu a stavu vyživenosti pacienta. Vďaka tomu môžeme doporučiť najlepší spôsob výživy, podporovaný programom príslušnej suplementácie vitamínami, minerálami, antioxidantmi a inými výživnými preparátami.

Efektom správnej výživy by malo byť získanie patričnej, individuálnej metabolistickej rovnováhy. Takýto fyziologický stav ochraňuje organizmus pred chorobami, ktoré môžu byť indukované činiteľami z prostredia a genetickými tendenciami.

Navrátenie metabolickej rovnováhy je nutným elementom procesu liečenia každej choroby.

K výsledkom analýzy v knižnej forme obdržíte u nás bezplatnú konzultáciu , ktorá vysvetľuje a objasňuje odporúčania opísané v analýze, a na základe ktorých umožňuje uskutočniť zodpovedajúce zmeny Vašich stravovacích návykov.

Prečo analýza z vlasu ? 

V klasickej medicíne sú na hodnotenie stavu výživy skúmané hodnoty v krvi a v moči. Je však nutné si uvedomiť, že zistené hodnoty v týchto vzorkách nemusia odpovedať aktuálnemu množstvu prvkov v organizme, pretože fungujú mechanizmy udržujúce homeostázu, ktoré vyrovnávajú hladinu prvkov v krvi aj na úkor rezerv v tkanivách.

Takže i napriek správnej koncentrácii v krvi môže byť hodnota prvkov v organizme nedostatočná. Navyše koncentrácia prvkov v krvi je často závislá od aktuálnej diéty (stravy). Nedostatok bioprvkov v organizme sa humorálnym vyšetrením preukazuje veľmi ťažko.

Analýza môže byť pre Vás vhodná pri :

 • Obezite, nadváhe
 • Gastroenterologických poruchách
 • Hormonálnych poruchách
 • Neurologických poruchách
 • Alergiách
 • Dermatologických poruchách
 • Kardiologických problémoch
 • Problémoch s kĺbami
 • Dlhodobej fyzickej či psychickej námahe
 • Strese
 • Rehabilitácii
 • Prevencii